مجله کودک 148 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 9

جشن لبخند مهری ماهوتی بوی خوب شب عید در هوا پیچیده توی کوچه ، بابا چند گلدان چیده حلقه هایی از نور دور هم می گردند کوچه امشب دارد چندتا گردنبند می دهد پروانه به همه شیرینی چون شب میلاد است چه شب شیرینی! غنچه ها می رقصند در میان گلدان شاپرک ها هستند پیش آنها مهمان در میان کوچه هیچ کس غمگین نیست باز جشن لبخند شب میلاد علی ست یکی از دستاورد های مهم سفرهای فضایی با فضاپیما (شاتل) در سال 1994 به دست آمد. در این سال فضاپیمای دیسکاوری موفق شد. تلسکوپ فضایی هابل را در مدار فضایی مخصوص به خود قرار دهد. تلسکوپ فضایی هابل

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 9