مجله کودک 148 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 24

ایستگاه های فضایی ایستگاه های فضایی برای انجام تحقیقات علمی در فضا قرار داده می شوند. اولین ایستگاه فضایی انسان، توسط روس ها در فضا قرار داده شد و سالیوت-1 نام داشت. این ایستگاه در سال 1971 در فضا قرار داده شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 24