مجله کودک 148 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 30

مسابقه ورزشی شماره (20) (1) تصویر یکی از صحنه های مسابقات فوتبال یورو 2004 را می بینید که در پرتغال برگزار شد و برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید: تصویر مربوط به دیدار کدام دو تیم است؟ (2) تصویر یکی از صحنه های مسابقات فوتبال باشگاهی کشورمان را می بینید. برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید: تصویر مربوط به دیدار کدام تیم های باشگاهی است؟ پاسخ های خود را به نشانی مجله ارسال کنید. روی پاکت بنویسید : ((مربوط به مسابقه ورزشی شماره 20)) سپس پاسخ خود را صورت فوتبال خارجی و فوتبال داخلی جدا کنید. جاذبه جاذبه همان کشش یا رانش است که سبب می شود ما بر سطح زمین قرار بگیریم. این نیرو ، زمین را در فضا نگه می دارد، ماه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 30