مجله کودک 149 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 32

بیایید داستان مصور بسازیم حالت چهره در داستان مصور داستان مصوری کامل است که همه تکیه آن بر نوشته و گفتگوهای بین شخصیت های آن نباشد. گفتگوی بین شخصیت ها که داخل قاب های مشخصی نوشته می شوند اهمیت زیادی در داستان مصور دارند. اما همه داستان نیستند. حالت های هیجانی مانند خشم ، تعجب ، غم و مانند آنها در این گونه داستان ها با طراحی چهره و حالتی که چهره شخصیت داستان به خود می گیرند، نشان داده می شوند و موضوع داستان را به پیش می برند. 1. منطقه نشان داده شده با دایره در چهره، نقش مهمی در بیان حالت های چهره دارد. 2. همان ناحیه نیمرخ نیز تاثیر مهمی در حالت چهره دارد. 3. حالت چشم و ابرو از تاثیر گذارترین مناطق صورت در ایجاد حالت های مختلف چهره است در سه تصویری که می بینید، چه احساسی از دیدن حالت چشم و ابرو به شما دست می دهد؟ وویجر 1 و 2 سفینه وویجر 1 و 2 ، کاوشگران فضایی هستند که توسط سازمان هوافضایی ناسا برای اکتشاف سیارات اعزام می شوند. وویجر 1 ابتدا در سال 1977 به فضا پرتاب شد. این کاوشگر دو سال بعد به مشتری رسید. سال بعد (1980) از زحل دیدن کرد. سپس سفر خود را در منظومه شمسی ادامه داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 32