مجله کودک 157 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 157 صفحه 3

من دیشب تا صبح بیدار بودم تب داشتم چونکه بیمار بودم جز من یکی هم دیشب نخوابید همدرد من نیز تا صبح نالید دست قشنگش روی سرم بود او دوستم داشت او مادرم بود گرمای تب کاش دیگر بخوابد شاید که مادر امشب بخوابد پریسا روحی نژاد 7 ساله از قم مائده پهلوانی امیر شاطریان/از کاشان هدی عابدی/از تهران اسم من اسم من الهه است. این اسم براساس حرکتی ..َ...ِ....ُ... که روی حروف آن گداشته می شود معانی مختلفی پیدا می کند. در فرهنگ فارسی عمید آمده است که اگر روی ل، کسره و روی خ، فتحه بگذاریم یعنی الاهه به معنی پرستیدن، عبادت کردن، پرستش می باشد. اگر روی همزه، ضمه باشد یعنی الوهیه یعنی خدایی، صفت خدایی و ذات خداوندی، مقام الهی، خدا بودن. اگر کسره روی همزه باشد یعنی الاهه یعنی مبعود، خدا و جمع آن آلهه است. در زمان یونان باستان برای هر کدام از آفریده های خداوند، الهه ای قائل بودند که در انجام کارهایشان از آن ها کمک می خواستند که، نام بعضی از آن ها به ترتیب زیر است : الهه ی آب ها : اناهید - الهه ی آتش : پله - الهه ی حکمت : آتنا - الهه ی دریاها : سدنا - الهه ی زیبایی : ونوس - الهه ی نگهبان آتن : آتنا. ماه به دنیا آمدن من بهمن می باشد. بهمن معانی مختلفی دارد. در دین زردشتی یکی از امشاسپدان، یعنی یکی از شش فرشته ی مقرب و گرامی اهورامزدا خدای بزرگ زردشتیان و ایرانیان باستان است. بهمن نخستین آفریده ی اهورامزدا و برترین امشاسپن (فرشته ی مقرب) است و اهورامزدا جهان را از طریق بهمن آفریده است در تقویم ایرانیان باستان دومین روز هر ماه و یازدهمین ماه هر سال شمسی به نام بهمن خوانده شده است در این دین کلمه ی بهمن به معنای نیک منش و نیک اندیشی است. بهمن همچنین از چهره های داستان های باستانی ایران و شاهنامه ی فردوسی است. او پسر اسفندیار و نوه ی گشتاسب بود. معنی دیگر آن توده ی بزرگی از برف است که از دامنه های پرشیب کوه با سرعت فرو می ریزد. بهمن هر چیز را که در مسیرش باشد در هم می شکند و با خود می برد. « به نقل از فرهنگ نامه ی کودکان و نوجوانان » الهه حکیمی کلاس چهارم از تهران مقدمه تنوع پرندگان و اطلاعات خواندنی درباره آنها آنقدر زیاد است که تصمیم گرفتیم در کتاب در مجله هفته گذشته و این هفته، به صورت انتخاب شده به تعدادی از پرندگان بپردازیم. بعضی مطالب مربوط به پرندگان هم، قدری پیچیده است و مخصوص کسانی می باشد که در رشته های زیست شناسی یا جانورشناسی درس می خوانند. در هر حال، در آینده نیز انشاا... از پرندگان برایتان خواهیم نوشت و آنها را در کتاب در مجله های آینده، معرفی خواهیم کرد. طوطی، پنگوئن، شترمرغ، پلیکان، طاووس، قو، کرکس، فلامینگو و مرغ مگس خوار از شناخته شده ترین پرندگان هستند که برایتان انتخاب کردیم و در هفته گذشته و این هفته مطالب و تصاویر آنها را برایتان چاپ کردیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 157صفحه 3