مجله کودک 161 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 3

هانیه واصف پور / از اصفهان پنج گوهر از امام علی ( ع ) آنکه آغاز به ستم کند ، در قیامت انگشت به دندان می گزد کسی که شکیبایی او را نجات ندهد ، بی تابی هلاکش خواهد کرد هرکه با حق در آویزد ، نابود شود . پناه گیرید به خدا از مستی دارایی که این مستی ِ، بس دیر فرو نشیند. خدا را اطاعت کنید زیرا در نشناختن او عذری نمی توانید بیاورید . چند چیستان آن نام کدام حیوان است که اگر برعکسش کنید نام رنگی می شود . خرس : سرخ آن نام کدام جزیره ایران است که اگر برعکسش کنید معنی مدرن را می دهد . کیش : شیک حسین عطاردی - خراسان فاطمه سادات علوی / 9 ساله / از قم بیشتر بدانیم فلات چیست؟ پهنه نسبتا وسیع و همواری از خشکی را که از سطح دریا ارتفاع زیاد داشته باشد فلات می نامند . بلندترین فلات های جهان در کجا قرار دارند ؟ بیشتر فلات ها نزدیک کوه ها قرارا دارند در بعضی از فلات ها یک رشته کوه از میان ان ها عبور می کند بلندترین فلات های جهان در نواحی کو ه های هیمالیا قرار دارند . فلات های بسیار مرتفع جهان چه نام دارند ؟ یک از فلات های بسیار مرتفع جهان فلات تبت و دیگری فلات پامیر است که به آن بام جهان هم می گویند . ندا خلجی 5/10 ساله از شهرستان شوشتر استان خوزستان کلاس پنجم هانیه ایران نژاد / 6 ساله / از تهران مقدمه در این شماره ، ادامه مطالب و تصویر های گربه مو بلند یا گربه ایرانی را برایتان چاپ کرده ایم پس از آن به سراغ گربه های مو کوتاه آمده ایم . معرفی این نوع گربه در هفته آینده به همراه گربه های شرقی و گربه های سیامی ادامه پیدا خواهد کرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 3