مجله کودک 161 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 5

یک خاطره ، هزار پند 10 آذر ، سالگرد شهادت سید حسن مدرس و روز مجلس امام ( ره ) در دیدار با اعضای هیات دولت که در هفتم شهریور ماه 1361 انجام شد در مورد شهید مدرس فرمودند : من درس ایشان ( شهید مدرس ) یک روز رفتم . می آمد در مدرسه سپهسالار ( که مدرسه شهید مطهری است حالا ) درس می گفت ... ( هنگام درس ) مثل اینکه هیچ کاری ندارد . فقط طلبه ای است دارد درس می دهد ؛ این طور قدرت روحی داشت . در صورتی که آن وقت در کوران آن مسایل سیاسی بود که باید حالا بروند مجلس و آن بساط را درست کند . از آنجا ( مدرسه شهید مطهری ) ... رفت مجلس . آن وقت هم که می رفت مجلس ، یک نفری بود که همه از او حساب می بردند . من مجلس آن وقت را هم دیده ام ، کانه [درست مانند اینکه ] مجلس منتظر بود که مدرس بیاید ، با اینکه با او بد بودند ، ولی مجلس ... احساس نقص می کرد وقتی مدرس نبود . وقتی مدرس می آمد ، مثل اینکه یک چیز تازه ای واقع شده . این برای چه بود ؟ برای اینکه یک آدمی بود که نه به مقام اعتنا می کرد و نه به دارایی ... هیچ اعتنا نمی کرد ، نه مقامی او را جذبش می کرد [ نه دارایی ] ... این برای این بود که از هواهای نفسانی آزاد بود ، وارسته بود ، وابسته نبود . در ابتدا به نظر می آمد که گربه پلنگی قهوه ای که در تصویر می بینید ، نوع اصلی گربه پلنگی می باشد . اما کم بودن این رنگ در بین گربه های پلنگی ، این تصور را از بین برد . دور چشم و لب این گربه نیز کاملا قهوه ای رنگ است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 5