مجله کودک 161 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 16

آشنایی با نهج البلاغه هرگز از بخشش پشیمان نشو ازمیان نامه امام علی (ع) به مالک اشتر - 3 محمد علی دهقانی در قسمتی دیگر از نامه مولا علی ( ع ) به مالک اشتر ، چنین می خوانیم : ... مبادا خودت را برای جنگ با خدا آماده کنی [ از راه مخالفت با دین و ستم به مردم ] ، که توانایی تحمل خشم خدا را نداری و از بخشش و مهربانی او هم بی نیاز نیستی . هرگز از بخشش و گذشت [ نسبت به دیگران ] پشیمان نشو و از کیفر دادن و مجازات کردن [ گناهکاران ] خوشحال نباش ! هرگز نگو که من امیر هستم و هرچه حکم می کنم و فرمان می دهم باید مردم بپذیرند و بی چون و چرا اجرا کنند . این طرز فکر باعث تباهی اخلاق و ضعف ایمان ، از بین رفتن دین و کاهش و نابودی نعمت های الهی می شود. هرگاه احساس کردی که سلطنت و حکومت، در وجود تو کبر و خودپسندی پدید آورده و خود را بزرگ می بینی ، آن وقت به عظمت پادشاهی و حکومت خداوند فکر کن ، که از تو بسیار بالاتر است و به توانایی او فکر کن ، نسبت به هرآنچه تو به آن توانا نیستی . این گونه فکر کردن ، به تو کمک می کند تا کبر و غرور و بی جا را از خودت دور کنی و عقل و دانایی تو - که از تو دور شده - دوباره به سویت بازگردد. ادامه دارد گربه برمه ای شکلاتی رنگ ، موی ابریشمی و کم پشت تری نسبت به گربه های نوع ایرانی دارد . این موضوع باعث می شود تا تیمار کردن گربه آسان تر از انواع دیگر باشد . گربه برمه ای « لیلاک» از دیگر انواع گربه برمه ای است که رنگ روشنی دارد . این گربه به سرعت بالغ می شود و قدرت تولید مثل پیدا می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 16