مجله کودک 161 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 23

گربه جنگلی نروژ این گربه نام گربه « نورسک اسکات » در نروژ معروف است . این گربه از بسیار جهات به گربه ماین کن شباهت دارد . بین رنگ مو و چشم این گربه هماهنگی زیادی وجود ندارد . بنابراین رنگ چشم این گربه هماهنگی زیادی وجود ندارد . بنابراین رنگ چشم به راحتی در چهره گربه خود را نشان می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 23