مجله کودک 161 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 30

مسابقه ورزشی شماره ( 32 ) تصویر یکی از صحنه های مسابقات فوتبال یوور 2004 را می بینید که در پرتغال برگزار شد . برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید: تصویر مربوط به دیدار کدام دو تیم است ؟ تصویر یکی از صحنه های مسابقات فوتبال باشگاهی کشورمان را می بینید . برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید : تصویر مربوط به دیدار کدام تیم های باشگاهی است ؟ پاسخ های خود را به نشانی مجله ارسال کنید . روی پاکت بنویسید « مربوط به مسابقه ورزشی شماره 32 » سپس پاسخ خود را به صورت فوتبال خارجی و فوتبال داخلی جدا کنید . راگدال رنگی از دیگر انواع گربه راگدال ، مایه کم رنگی از رنگ کرم در سطح بدن خود دارد . این گربه بسیار آرام است و به آهستگی راه می رود . سر گربه از پشت سر کمی تخت است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 30