مجله کودک 161 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 32

می توانید نقاشی کنید نقاشی های ترکیبی هفته گذشته از آبرنگ ، رنگ روغن ، پاستل و چند رنگ دیگر در طراحی و نقاشی گفتیم . ترکیب این رنگ ها با یکدیگر ، کمک زیادی به نقاشی شما می کند . این ترکیب ، کار شما را در سایه روشن کردن موضوع نقاشی و دادن بعد به آن ، آسان می کند . ترکیب آبرنگ و جوهر آبرنگ ، رنگ مناسبی برای زمینه قرار دادن در یک نقاشی است . بر روی آبرنگی که به خوبی خشک شده ، می توانید با روان نویس یا خودنویس نقاشی کنید . ترکیب پاستل و جوهر با توجه به نوع نقاشی که مورد نظرتان است می توانید از زمینه رنگ پاستل که روی آن با جوهر طراحی شده است یا برعکس ، استفاده کنید . گربه های مو کوتاه گربه مو کوتاه آمریکایی در اوایل قرن بیستم یک انگلیسی ، گربه ای از نژاد پلنگی قرمز را برای دوستش در آمریکا ارسال کرد . از آمیزش این گربه با گربه های مو کوتاه آمریکایی ، گربه مو کوتاه مخصوص آمریکا متولد شد. این گربه در شکار کردن بسیار مهارت دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 32