مجله کودک 164 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 164 صفحه 16

آشنایی با نهج البلاغه از میان نامۀ امام علی (ع) به مالک اشتر- 6 وزیرانی عاقل با اندیشه ای سالم به کارگیر محمّد علی دهقانی سفارش های امیر مؤمنان و پیشوای بر حقّ مسلمانان حضرت علی (ع) به مالک اشتر نخعی، یار و سردار وفادار امام، که برای حکومت مصر انتخاب شده بود، می تواند تا آخرِ عمر دنیا، سرمشق همۀ حاکمان مسلمان باشد. قسمت هایی از این نامۀ مهمّ را برای شما نوشتم. چند جملۀ دیگر را هم می نویسم تا ببینید دستورهای امام تا ابد کارساز است: «ای مالک؛ بدترین وزیر و معاون برای تو آن کسی است که پیش از تو در خدمت حاکمان ستمکار و خدانشناس و بدکردار بوده، به آنها خوش خدمتی می کرده و در کارهای زشت و ناپسند آنان، یار و همراهشان بوده است. پس مراقب باش که چنین اشخاصی را به نزدیک خودت راه ندهی، که آنان یار گناهکاران و برادر ستمگران هستند. در عوض باید کسانی را در مقام وزیر و معاون به کار بگیری که هم عقل و اندیشۀ سالم داشته و کاردان و لایق باشند، و هم سابقۀ گناه و ستمکاری و کارهای زشت و ناپسند نداشته باشند. خرج و هزینۀ چنین افرادی برای تو سبک تر است (چون نعمت و بخشش کن تو را زیاد می دانند و از آن قدردانی و سپاسگزاری می کنند) و یاری و همراهی آنها برای تو نیکوتر است، و میل و رغبت آنها به تو با مهربانی بیشتر، و دوستی شان با غیرِ تو کمتر است. پس ایشان را از نزدیکان خود قرار بده و سعی کن بهترین و محبوب ترین آنها پیش تو، آن وزیری باشد که سخن تلخ حق به تو بیشتر می گوید و کمتر تو را ستایش می کند. اگر چه سخن تلخ او و کمتر ستایش کردنش، باعث دلتنگی ات شود...» ادامه دارد. · روزها، ماه ها و سال ها هنگامی که تمدن های بشری شروع به گسترش کردند، نیاز انسان به ثبت آنچه در گذشته روی داده، وقایع زمان حال و پیش بینی کارها در آینده، بیشتر شد. محاسبات اولیه انسان هی آن دوران، امروز نیز در ثبت زمان کاربرد دارد. یک طلوع تا طلوع دوباره خورشید به عنوان یک «شبانه روز» حساب شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 164صفحه 16