مجله کودک 165 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 4

حکایت بنده ای صالح در سال 1342 که فعالیت های سیاسی و اعتراض های امام علیه دولت شاه به اوج خود رسیده بود و احتمال دستگیری ایشان توسط مأموران شاه زیاد بود و حتی خود ایشان در شبی به یکی از بستگان نزدیک خود توصیه کرده بودند که امشب در منزل من نمانید تا مبادا دستگیر شوید. بالاخره مأموران رژیم شاه در نیمه شب 15 خرداد همان سال به منزل حضرت امام یورش بردند و ایشان را دستگیر کردند. این دستگیری در روز بعد از حادثه تاریخی 15 خرداد به وجود آمد که به زخمی و کشته شدن جمع زیادی از مردم و طلاب علوم دینی انجامید. مأمورانی که به قم آمده بودند. امام را دستگیر کردند و به باشگاه افسران تهران منتقل نمودند. عصر همان روز ایشان به پادگان قصر تحویل داده شدند و مدت 19 روز در پادگان قصر زندانی بودند. چندی بعد به پادگان عشرت آباد منتقل و در آنجا زندانی شدند. دستگیری امام، موج وسیعی از اعتراض علیه دولت را سبب شد. علمای مختلف از شهرستانها برای انجام اقداماتی به نفع امام، به تهران آمدند. مأموران دولت در همان روزها به تعدادی ازاین علما فشار آوردند که باید به شهر خود برگردند. (ادامه دارد) *سرباز آزادی بخش اتیوپی (دوران استعمار) در دوران استعمار ایتالیا بر اتیوپی، سربازان آزادی بخش اتیوپی بر علیه استعمارگران می جنگیدند. تصویری که می بینید مربوط به یکی از این سربازان است و مربوط به سال 1941 می باشد. تفنگ آلمانی K98 به همراه هفت تیر از لوازم همراه این سربازان بود. این سربازان از پوتین استفاده نمی کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 4