مجله کودک 165 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 24

کماندوهای بلژیک در کنگو (سال 1964) در جریان استقلال کنگو از بلژیک وجنگ های داخلی این کشور، بلژیکی ها از این نیروها استفاده می کردند. این نیروها به آموزش های ویژه از جمله چتر بازی مسلط بودند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 24