مجله کودک 167 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 167 صفحه 22

22 ◦ خلبان نیروی هوایی مجارستان - سال 1943 یونیفورم این خلبانان ، شباهت زیادی به یونیفورم خلبانان آلمانی داشت. این نیروها درجنگ دوم جهانی درجنوب روسیه به نبرد با نیروهای آلمانی مشغول بودند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 167صفحه 22