مجله کودک 168 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 4

4 حکایت بنده ای صالح سرکوبی شدید مبارزین ، حبس وتبعید آنان وحکومت پلیسی وحشتناکی که شاه برقرارکرده بود، نفس های همه را درسینه حبس کرده بود وکسی توان مخالفت با اقدامات نادرست دولت ازجمله لایحه کاپیتولاسیون را نداشت. دراین ماجرا ، امام سرانجام تصمیم گرفت رسالت تاریخی خود را انجام دهد. مهرماه تمام شده بود و همه آرام آرام به روز چهارم آبان سال 1343 نزدیک می شدند. چهارم آبان ، روزتولد شاه بود و همه ساله با هزینه های بسیار، جشن های فرمایشی درسراسر کشور به این مناسبت ، برپا می شد. درآن سال این روز با روزتولد حضرت زاهر(س) که روزتولد خود امام نیز هست، مطابق شده بود و به این مناسبت امام روزافشاگری و سخنرانی خود را همان روز چهارم آبان انتخاب کردند. نمایندگان و پیک های مخصوص امام ، این خبر را به علمای شهرهای مختلف رساندند. شاه ازتصمیم امام با خبر شد. برای جلوگیری ازسخنرانی ایشان ، نماینده ای از طرف شاه به قم اعزام شد تا پیام او را به اطلاع امام برساند. امام ، نماینده شاه را نپذیرفت . نماینده شاه مجبورشد پیغام را به اطلاع حاج آقا مصطفی ( فرزند بزرگ امام ) برساند. امام اعتنایی به تهدید های مختلف نداشت . در روزی که وعده داده بود، جمع زیادی از مردم قم وشهرهای دیگر به همراه روحانیون ، پای سخنرانی ایشان ، حاضر بودند. سخنرانی امام با جملات پرقدرت وعجیبی آغاز شد. ایشان فرمودند:« سخنرانی امام با جملات پرقدرت و عجیبی آغاز شد . ایشان فرمودند:« ...عزت ما پایکوب شد. عظمت ایران از بین رفت... قانونی در مجلس بردند، درآن قانون ... تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان با کارمندهای فنی شان، با کارمندان اداری شان، با خدمه شان... از هرجنایتی که درایران بکنند مصون هستند... آقا من اعلام خطر می کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می کنم، ای سیاسیون [ مردان سیاسی ] ایران من اعلام خطرمی کنم... والله گناهکاراست کسی که داد نزند... ای سران اسلام ، به داد اسلام برسید ، ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید... (ادامه دارد) ◦ چریک های صحرایی ایتالیا شمال افریقا - سال 1942 ◦ خدمه تانک ارتش ایتالیا - شمال افریقا - سال 1941 ایتالیا در هنگام جنگ دوم جهانی از نیروهای بومی مستعمرات خود درشمال افریقا ، نیروی نظامی تجهیز کرده بود. لوازم و تجهیزات آنها ، مانند ارتش ایتالیا بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 4