مجله کودک 168 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 20

20 بهترین دین، بهترین پدر روزی حضرت امام موسی بن جعفر- علیه السّلام - از راهی عبور می کرد ، که با مردی سیاه چهره و بد قیافه روبرو شد. به آن مرد سلام کرد و او را در کنار خود نشاند، مدتی با اوسخن گفت و از نیاز و حاجت آن مرد پرسید. خلاصه ، هرچه می توانست به او مهربانی کرد. بعد ازاین دیدار، عده ای ازکسانی که شاهد ماجرا بودند ، به امام گفتند :« ای پسر رسول خدا ؛ آیا شخصی با مقام ومرتبۀ شما با چنین شخصی می نشیند و از نیازهای او سئوال می کند؟» حضرت در پاسخ فرمود:« این مرد سیاه چهره ، بنده ای از بندگان خدا ، و برادری است به حکم کتاب خدا، که با ما در سرزمین خدا همسایه است . حضرت آدم ، بهترین پدرها ، وآیین پاک اسلام ، بهترین دین ها، ما را با اوبه هم پیوند داده است.» لغت نامۀ قرآنی دَهر حرف : « د » دَهر ، به معنی : دنیا ، جهان ، زمانه و روزگار است. این کلمه ، معنای بسیارکلّی و گسترده دارد. هم به مکان و هم به زمان تعلق می گیرد. یعنی هم به تمام این جهانی که مادرآن زندگی می کنیم، و هم به عمر این جهان ، از روز اول تا روز آخر (که قیامت می آید) گفته می شود، دهر، به معنای جهان دیروز ، جهان امروز و جهان فرداست. در قرآن کریم ، سوره ای به نام « دَهَر» داریم که در جزء 29 قرآن است وبه آن سورۀ « هل اتی» هم می گویند . این سوره برای بزرگ داشت و ستایش خانوادۀ علی (ع) یعنی علی، فاطمه و دو پسر عزیزشان حسن و حسین نازل شده و مقام و مرتبۀ این خانواده را بسیار بزرگ و عالی توصیف می کند. سورۀ «دَهر» ، بهشت و نعمت های گوارا و رنگارنگ آن را خیلی خوب وزیبا وصف کرده وآن را به بندگان صالح وشایستۀ خداوند وعده داده است. ►◦ سرباز واحد ANZ ارتش زلاندنو - ویتنام جنوبی - سال 1965 ◦ سرباز ارتش نیجریه - سال 1968◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 20