مجله کودک 168 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 28

28 موشک سوار می توانید نقاشی کنید برای رفتن به فضا ، نمی توانید مانند سوارکار بر روی موشک بنشینید ! اما با استفاده از تخیل هنری هرکار ناممکنی ، ممکن می شود. شما هم با ما همراه شوید تا فضانوردی را سوار بریک موشک کنیم و به فضا بفرستیم ! • نقاشی کردن کار دشواری نیست. با چند طرح ساده هندسی کار را آغاز کنید. 1 • پایین موشک و سرفضانورد را با استفاده از همان طرح های ساده هندسی کامل کنید. 2 • لباس فضانورد در نقاشی ما، پف کرده وبرآمده است . برای خلق این حالت لازم است ازدایره و بیضی های کوچک و متوسط بیشتری استفاده کنید. 3 ►◦ سربازارتش رومانی - سال 1942 ◦ سربازارتش رومانی - سال 1945◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 28