مجله کودک 168 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 33

33 3. یک تکه نخ بلند را با سوزن ازقسمت بالای سر هر پروانه رد کنید، برای محکم کردن ، نخ را در پشت کارگره بزنید. حتی می توانید با چسباندن نخ با چسب در پشت کار ، کار را محکم ترکنید. سر دیگر نخ را به دور سیم گل سازی گره بزنید. باید طول این نخ ها متفاوت باشد، تا پروانه ها درموقعیت های مختلفی آویزان شوند. 4. در پایان پروانۀ کوچک تر را پس از تزیین ، به روی یکی از سیم ها به گونه ای بچسبانید که به نطر برسد، پروانه روی آویز نشسته است واستراحت می کند! این هم آویزه های پروانه ای که می توانید به اتاقتان آویزان کنید. ►◦ سرباز ارتش سوریه - اعزامی به لبنان - سال 1982 ◦ سرباز ارتش ترکیه - سال 1916 ( جنگ اول جهانی )◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 33