مجله کودک 168 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 34

34 میدان ارک درگذشته خیابان ناصرخسرو درسال 1325 میدان های معروف تهران ◦ میدان امام خمینی ( توپخانه) اگر در زمان ناصرالدین شاه قاجار ، قصد ورود به تهران را داشتید ، باید از میدان توپخانه ( امام خمینی فعلی) وارد شهر می شدید. در آن زمان میدان امام خمینی ، بخشی ازکاخ وارگ سلطنتی بود. در وسط میدان یک توپ بزرگ جنگی قرارداده بودند که آنرا درجنگ به غنیمت گرفته بودند . میرزاتقی خان امیرکبیرصدراعظم معروف کشورمان بنای این میدان را گذاشته است و در زمان صدارت او، به طوررسمی نام میدان توپخانه به این میدان داده شد . اگر امروزه سری به این میدان بزنید، از بناهای قدیمی این میدان اثری نمی بینید. اما هنوز در سمت شرق میدان ( محل فعلی بانک تجارت) بخشی از بنای بانک شاهی قدیم را می بینید. ◦ میدان ارگ تنها میدان چهارگوش معروف درتهران ، میدان ارگ است که از میدان های مهم تهران درگذشته بود . وسط میدان یک حوض بزرگ وجود داشت که درکنارآن دو راه سنگفرش برای عبورکالسکه ها درست کرده بودند. درغرب میدان یک دروازه وجود داشت که دو نوبت در شبانه روز بربالای آن طبل می زدند . یک ساعت از شب گذشته ، نگهبانان شروع به زدن طبل می کردند. به این صدای طبل « ورچین ورچین » می گفتند. یعنی کاسب ها باید آرام آرام، بساط خود را جمع کنند . سه ساعت که از شب می گذشت درمیدان ارگ ، صدای طبل دیگری به گوش می رسید که به آن طبل « بگیر و ببند » می گفتند. پس ازاین ساعت ، نگهبانان و قراولان ، اجازه رفت وآمد در این منطقه را به کسی نمی دادند . وفقط کسانی که اسم رمز عبور را بلد بودند ، اجازه ورود به ارگ را داشتند. ◦ میدان بهارستان از سیاسی ترین وپرحادثه ترین میدان های تهران ، میدان بهارستان است . بسیاری ازماجراهای تاریخی معاصر کشورمان، دراین میدان روی داده است . مثلاً به توپ بستن مجلس شورا در زمان محمد علی شاه قاجار، دراین میدان بوده است یا تظاهرات سیاسی مختلف درزمان ملی شدن صنعت نفت ( سال های دهه 20 و30 هجری شمسی ) ، بعضی ترورهای سیاسی مهم ، زد و خوردهای زمان کودتای 28 مرداد سال 1332 و... همه دراین میدان روی داده است. بهارستان همانطور که از نامش پیداست ، محل باغ و درخت بوده است . ازآن همه باغ ودرخت ،امروزه فقط مقداری فضای سبز در محل وزارت ارشاد و موزه هنرهای ملی باقی مانده است. ►◦ سرباز ارتش ترکیه - اعزامی به قبرس - سال 1974 ◦ گروهبان ارتش انگلستان - سال 1914◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 34