مجله کودک 168 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 37

37 درست نمی گم، خانم گربه ؟ ... اِه ؟ این کلاهشه ... اما خودش کجا رفته ؟! اَه صبرکنین ببینم ! شماها رومی گم ! با شماهام ، غول ها! با باید قبل ازاینکه اونا خانم گربه رو به اعماق جنگل بیرون ، به اونا برسیم! من اونارو گم کردم! آیا تام می تواند خانم گربه را پیدا کند؟ هفتۀ بعد ماجرارا دنبال کنید. ►◦ افسر خلبان ارتش انگلستان - سال 1917 ◦ افسرخلبان واحد سلطنتی ارتش انگلستان - سال 1917◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 37