مجله کودک 170 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 170 صفحه 25

25 مسابقۀ ورزشی شماره (42) ► (1) تصویر یکی از صحنه های مسابقات فوتبال یورو 2004 را می بینید که در پرتغال برگزارشد برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید. • تصویر مربوط به دیدارکدام دو تیم است؟ ► (2) تصویریکی از صحنه های مسابقات فوتبال باشگاهی کشورمان را می بینید. برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید وبه این پرسش پاسخ دهید. • تصویر مربوط به دیدارکدام تیم های باشگاهی است؟ برندۀ مسابقه ورزشی شماره 27 ( مجلۀ شمارۀ 155): وحید امامی پور جواب مسابقه : مسابقۀ خارجی : روسیه - پرتغال مسابقۀ داخلی : استقلال تهران - صبا باتری برندۀ مسابقه ورزشی شماره 28 ( مجلۀ شمارۀ 156): محمد سیف جمالی جواب مسابقه : مسابقۀ خارجی : جمهوری چک - یونان ، مسابقۀ داخلی : پیکان - پیروزی برندۀ مسابقه ورزشی شماره 29 ( مجلۀ شمارۀ 157): حسین عطاردی جواب مسابقه : مسابقۀ خارجی : دانمارک - ایتالیا ، مسابقۀ داخلی : استقلال تهران - سپاهان برندۀ مسابقه ورزشی شماره 230 ( مجلۀ شمارۀ 158): حنیف محمدی جواب مسابقه : مسابقۀ خارجی : هلند- پرتغال ، مسابقۀ داخلی : استقلال رشت - استقلال تهران جوایز این دوستان به نشانی پستی آنها ارسال خواهد شد. پاسخ های خود را به نشانی مجله ارسال کنید. روی پاکت بنویسید :« مربوط به مسابقه ورزشی شماره 42». سپس پاسخ خود را به صورت فوتبال خارجی و فوتبال داخلی جدا کنید. نیروی محرک موتور به چرخ های جلوی خودرو منتقل می شد. تکان خودرو در این حالت کمتر بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 170صفحه 25