مجله کودک 171 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 171 صفحه 5

یک خاطره، هزار پند با اینکه حسینیه جماران به نام مبارک امام حسین (ع) مزین بود امام نگذاشتند در حسینیه جماران به منظورتجمل و زیبایی، تغییری ایجاد شود. یکبار که قراربود دیوارهای حسینیه با گچ سفید شود، امام فرمودند: اگر می­خواهید من اینجا بمانم، تزئینات نکنید. یک وقت امام متوجه شدند که می­خواهند آنجا را کاشی کاری کنند. عصبانی شدند و فرمودند: من ازاینجا می­روم. به خاطراین موضوع حسینیه تا به آخر به همین صورت فعلی باقی ماند. در مراسم چهلم رحلت امام نیز که دو کشیش فرانسوی به دیدن جماران آمدند، وقتی حسینیه ساده آنرا دیدند، شگفت زده شدند وبه یکی از مسئولین حسینیه گفتند: بگذارید اینجا به همین سادگی بماند، تا دنیا بداند که یک انسان روحانی با این مقام، کجا زندگی می­کرده و جای پذیرایی ازمیهمانانش کجا بوده است. شورولت استینگ ری اولین خودروی آمریکایی بود که روکشی برای پوشاندن چراغ­های بزرگ جلو درآن کارگذاشته شده بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 171صفحه 5