مجله کودک 184 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 184 صفحه 43

نام خودرو: چایمیت نام کشور سازنده: پرتغال تعداد خدمه: 2 تا 9 نفر وزن: هفت هزار کیلو گرم اسلحه: 7 میلی­متری MG موتور: پترول حداکثر سرعت: 110 کیلومتر در ساعت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 184صفحه 43