مجله کودک 200 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 200 صفحه 6

تا هفت آسمان مهری ماهوتی نیلوفر امشب خانه را شمع و چراغان کرده است خود را میان چادرش چون غنچه پنهان کرده است پروانه های کوچکی بر چادر خوشرنگ اوست این چادر نیلوفری مانند گل خوش عطر و بوست شرک می گوید که ما غول ها درست ماننداین پیاز هستیم . الاغ می گوید : یعنی بدبو هستید ؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 200صفحه 6