مجله کودک 206 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 206 صفحه 5

یک خاطره، هزار پند در روزهای انقلاب و پس از بسته شدند فرودگاه تهران برای جلوگیری از ورود امام به ایران، امام فرمودند که من به هر حال و در هر صورت به ایران خواهم رفت. یکی از همراهان امام از ایشان پرسید که ما هم با شما خواهیم آمد. امام پاسخ دادند ولی {این کار} خطر دارد و از این به بعد، خطر بیشتر است. ایشان همچنین تاکید کردند که بانوان نباید همراه آنان باشند. در مورد خبرنگارانی که مایل بودند همراه امام به ایران بیایند امام گفت: این با خود آنهاست. من باید بگویم که این مسافرت خطر دارد و مسئول هستم که بانوان وابسته به خودمان را از این سفر منع کنم. فرنگی­ها خود می­دانند که چه می­خواهند بکنند ... باید توجه داشته باشید که در این سفر، یکی از این چند مورد ممکن است پیش بیاید: یا هواپیما را به محض ورود به آسمان ایران با تیراندازی و ... منفجر کنند. یا وقتی هواپیما در فرودگاه به زمین نشست، آن را به گلوله ببندند و یا آنکه وقتی از هواپیما پیاده شدیم. همه را به گلوله ببندند و یا به شما کاری نداشته باشند و فقط مرا بکشند و توقیف کنند. و یا در میان جمعیت ترور کنند. این خطرات همه اصولاً متوجه من است و شما نباید خود را به خاطر من به مخاطره بیندازید ... این مطلب را ... همین الان از این اتاق که خارج شدید، به طور عمومی اعلام کنید که همه بدانند. ----- فیونا از او می­پرسد که چرا صدایش تغییر کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 5