مجله کودک 208 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 7

از میان صِف شقایق ها چکمه های سیاه، رد می­شد باز گل ها کشیده می­خورند پرِ پروانه لگد می­شد *** جرم آنها چه بود ؟ اینکه چرا بوی فصل بهار می­دادند! مثل گنجشک های اوّل صبح همه با هم شعار می­دادند *** پر گشودند خود، ولی امروز نام آنهاست نام مدرسه ها یادشان ماند مثل یک پرچم بعد از آن درتمام مدرسه ها... ----- o تفنگ FN بلژیکی ها در سال 1924 میلادی این سلاح را ساختند و در جنگ دوم جهانی نوع تکمیل شده تری از آنرا استفاده نمودند. طول سلاح یک متر و ده سانتی متر است. 5 فشنگ آنرا تغذیه می­کند و حدود چهار کیلوگرم وزن دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 7