مجله کودک 208 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 24

o تفنگ ((کارابینر K 98)) این تفنگ ابتدا در جنگ اول جهانی به کار رفت. طول آن یک متر و ده سانتی متر و وزن آن سه کیلو و نهصد گرم است. این تفنگ با 5 فشنگ تغذیه می­شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 24