مجله کودک 208 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 39

جدول 2 مربع در یک مربع افقی 1. بعضی از تعجب در می­آیند! 2. شریک قائل شدن برای خداوند. 3. کم بودن و نقصان - واحد مقیاس سطح برابر با 100 متر مربع 4. جنبان آن در شهر اصفهان معروف است - ترس و هراس 5. حرف همراهی. 6. تند نیست و مترادف با آهسته. عمودی 1. بخشی از بدن که با خوردن سر و کار دارد. 2. ایمن و در امان و آسایش. 3. نانوا، البته در زبان عربی. 4. جهت و سوی خودمانی! 5. ریشه و اساس. 6. فرش آن، کاری از کمال تبریزی است، در ضمن ابرها را هم جابجا می­کند. 7. نظر و عقیده. 8. از نرم تنان، تلفظ دیگر آن، نام یک رنگ است. ----- o تفنگ ((رایفل MKI)) این تفنگ انگلیسی یک متر و 17 سانتی متر طول و چهار کیلو و سیصد گرم وزن دارد. 5 فشنگ نیز در خشاب اسلحه جای می­گیرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 39