مجله کودک 231 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 231 صفحه 11

لباسشان اشیا فلزی نداشته باشد چرا که این اشیا جلوی تابش اشعه را میگیرند. دستگاه را طوری تنظیم میکنیم که دقیقاً اشعه را به جایی که میخواهیم از آن عکس بگیریم بتاباند. در طرف دیگر بدن، فیلم رادیولوژی را قرار میدهیم. این فیلم را قبلاً در قاب مخصوصی قرار میدهیم تا هیچ نوری به آن نخورد. سپس میزان اشعه، مدت تابش اشعه و چیزهای دیگر را تنظیم میکنیم و عکس را میگیریم. بعد باید فیلم را ظاهر کنیم. این عمل به طور خودکار، توسط دستگاه ظهور و طی حدود 2 دقیقه انجام میشود. خارج کردن فیلم از درون قاب و وارد کردن آن به دستگاه ظهور را در تاریکخانه انجام میدهیم تا هیچ نوری به فیلم نرسد. بعد از ظهور، من فیلمها را از نظر کیفیت بررسی میکنم و اگر مشکلی نداشته باشد آنرا به پیش دکتر رادیولوژی میفرستم تا او نظرش را بدهد. در نهایت عکس را به همراه گزارش دکتر رادیولوژی به بیمار میدهیم تا به پیش پزشکش ببرد و پزشک با استفاده از عکس درمان او را شروع کند. · اشعه ایکس خطرناک نیست؟ هست اما همهی احتیاطهای لازم را انجام میدهیم. در داخل تمامی دیوارهای اینجا از لایههای سرب استفاده شده است. سرب فلزی است که اشعه x نمیتواند از آن عبور کند. حتی در داخل درهای اینجا نیز از سرب استفاده شده است. این کار باعث میشود که اشعه نتواند از این اتاق خارج شود و مثلاً به اتاق انتظار که مردم در آنجا نشستهاند برود. یک چراغ خطر قرمز در قسمت جلوی در وجود دارد. هنگام عکسبرداری آن چراغ روشن میشود و اخطار میدهد که به هیچ وجه نباید در اینجا باز شود. · برای خود شما که در این اتاق به هنگام عکسبرداری حضور دارید خطر ندارد؟ خود من هم به اتاقکی که در آن گوشه وجود دارد میروم. دیوارهای آنجا نیز از سرب پوشیده شده است و محفوظ است. در آن اتاقک کلیدهای کنترلی وجود دارد که بوسیله آنها از همانجا عکسها را میگیرم. تنها کسی که مورد تابش اشعه قرار میگیرد خود بیمار است که برای آن هم چارهای وجود ندارد. البته میزان ضرری که به او میرسد خیلی زیاد نیست چون هر شخص به دفعات کمی احتیاج پیدا میکند که عکس رادیولوژی بگیرد اما برای ما که کارمان مدام در اینجاست حتماً باید از تابش اشعه دور باشیم. به علت وجود این اشعه، حتیالامکان سعی میکنیم هنگام عکسبرداری شخص دیگری در این اتاق نباشد، اما اگر به دلایلی بیمار دارای همراه بود، مثلاً کودکی بود که والدینش میخواهند همراه او باشند. جلیقههایی به آنها میدهیم تا بپوشند. در داخل این جلیقهها هم از فلز سرب کرایک از سنجاب میخواهد که بیشتر در مورد شتر سخنگو صحبت کند. اما سنجاب از اینکه ایزما به حرفهای آنها گوش میدهد ناراحت است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 231صفحه 11