مجله کودک 233 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 7

با صدایی که رنگ باران است مینشینم کنار سجاده میکشم پر به آسمانِ نماز با دلی پاک و روشن و ساده vvv باز من مثل ابر دلتنگی روی سجاده، نرم میبارم چکه چکه دوباره اشکم را توی دشت نماز میکارم کوسکو و پاچا زودتر به قصر میرسند!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 7