مجله کودک 233 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 13

عکس رنگی آنها را به خارج از کشور میفرستادیم تا آنها را چاپ کنند. کم کم شرکتهایی ماند آگفا و کداک لابراتورهایی در ایران دایر کردند و عکسهای رنگی را در ایران چاپ شدند. چند سال هم اولین لابراتور ایرانی چاپ عکس رنگی شروع به کار کرد. امروز در خیلی از جاها مانند همین عکاسی با این دستگاههای ظهور و چاپ عکس رنگی میتوان در مدت زمان کوتاهی فرایند چاپ عکس را انجام داد. · به نظر کار ظهور و چاپ رنگی خیلی راحت است، از این طرف فیلم را به دستگاه میدهید و از آن طرف فیلم ظاهر شده و یا عکس چاپ شده را تحویل میگیرید. به نظر راحت میآید اما در حقیقت اینطور نیست. برای شما که تنها آنرا تماشا میکنید کار راحتی است اما آمادهسازی و نگهداری این دستگاهها بسیار کار حساس و سختی است. این دستگاهها درست مانند یک بچه کوچک میمانند که هر آن ممکن است گریهاش دربیاید. اگر ما ذرهای بیاحتیاطی کنیم ممکن است فیلم به اشکال برخورد کند. عوامل بسیاری را باید تحت کنترل دقیق داشته باشیم تا کار به صورت خوبی پیش برود. از مراحل ساخت داروهای ظهور و چاپ که باید ترکیب کاملاً دقیقی داشته باشد و در حرارت بخصوصی ساخته شود تا تمیز نگه داشتن تمامی غلتکها و تشتکهای آن که به خاطر آن، هر شب بسیاری از قسمتهای این دستگاه را شستشو میدهیم. یا به نظر میرسد کار شخصی که پشت دستگاه چاپ نشسته است چندان سخت نیست. در صورتی که او باید همزمان به موارد بسیاری توجه داشته باشد، تنظیم دستگاه متناسب با فیلمی که میخواهد از آن چاپ کند. نوع کاغذ داخل دستگاه، اندازهی عکس، تنظیم رنگها، دستورهای خاص مشتری و ... اما همانطور که گفتید ظاهر کار راحت به نظر میرسد. ظاهرش این است که فیلم را به دستگاه ظهور میدهیم و ده دقیقه بعد فیلم ظاهر را تحویل میگیریم و یا اینکه مشاهده میکنیم دستگاه چاپ عکس، تند تند عکسهای چاپ شده را بیرون میاندازد. · گویا در اینجا کار چاپهای دیجیتال را هم انجام میدهید. بله، مجبوریم که این کار را بکنیم چرا که این حرفه نیز مانند خیلی از حرفههای دیگر به سرعت به سوی دیجیتالی شدن پیش میرود. دیجیتال، هر روز استفاده از فیلم برای عکاسی کردن را کمرنگتر میکند و احتمالاً او خنجری را به کرایک میدهد تا به وسیلهی آن کار آندو را یکسره کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 13