مجله کودک 234 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 234 صفحه 6

صدا ناصر کشاورز صدای تو پرندهای است شبیه برگ و ابر و مه صمیمی و بدون خش و پاک چون هوای ده صدای تو دل مرا به سمت قبله میبرد دلم جز آسمان تو به هیچ سو نمیپرد لحظاتی بعد در دفتر فرماندهی کبوترهای نامهبر، کبوتری از راه میرسد و از بین رفتن سه کبوتر نامهرسان را به سرجوخه گاتسی اعلام میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 234صفحه 6