مجله کودک 245 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 245 صفحه 28

ستارگان جام هجدهم یک ایتالیا، یک «فرانچسکو توتی» مهاجم 30 سالهی تیم ملی فوتبال ایتالیا، قبل از آنکه این تیم قهرمان جام هجدهم هم شود نیز، بازیکنی موثر و مفید در تیم ملی فوتبال ایتالیا بود. او از 8 سالگی فوتبال بازی میکند. در آن هنگام در تیم محلی «فورتیتودو» اولین ضربان خود را بر توپ میزد. توتی عملاً یک مهاجم نیست. پست اصلی اتو خط میانی است. اما تمایل او به مشارکت در حمله، باعث شده است تا «مارچلولیپی» سرمربی تیم ایتالیا، از او در پست حمله نیز استفاده کند. توتی اولین بازی ملی خود را در سال 1998 و در برابر تیم سویس انجام داده است. گفته میشود او پس از جام جهانی، از فوتبال ملی کنارهگیری میکند. سر راه تصمیم میگیرد با دادن هدیه به پدر و مادرش، رضایت آنها را برای رفتن به مراسم آن شب جلب کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 245صفحه 28