مجله کودک 232 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 19

به دست آورند . به دام افتادن حشرات ، بسیار ساده و راحت اتفاق می افتد . ابتدا گیاه ماده ای شبیه شبنم از خود تراوش می کند . این ماده مانند شهد گل ها ، حشرات را به سوی خود جلب می کند حشرات نمی توانند خود را از وسوسه ی نزدیک شدن به این شهد خوشمزه دور کنند . این ماده بسیار چسبناک است . تماس با این ماده ی غلیظ و چسبنده ، باعث دو کار می شود : ابتدا پای حشره به ماده ی چسبناک می چسبد ؛ به دنبال آن ، پیام های الکتریکی به برگ گیاه گوشت خوار ارسال می شود . این پیام ها باعث می شود که برگ در کمتر از ده ثانیه ، لبه های خود را بر روی حشره ی قربانی تا کند . تلاش حشره برای رهایی نه تنها فایده ای ندارد ، بلکه او را بیشتر در ماده ی چسبنده ، گیر می اندازد . در مرحله ی بعد ، از دیواره برگ ، ماده ی گوارشی برای تجزیه کردن بدن حشره ترشح می شود . آنزیم های گوارشی ، در طی چند ساعت ، تمام بدن حشره را هضم می کنند . گیاه از ماده هضم شده نیتروژن مورد نیاز خود را به دست می آورد . پس از این کار ، دوباره برگ های گیاه گوشتخوار از هم باز می شود تا شکار و قربانی دیگر از راه برسد . در حال حاضر 55 . گونه گیاه گوشتخوار در سراسر جهان شناسایی شده اند . این گیاهان از مرداب های کارولینا در آمریکا تا زلاند نو در اقیانوسیه ، گسترش دارند . در شمال کشور خودمان نیز ، گونه ای از این گیاهان وجود دارند . گیاهان « ساراسنیا » « نپانتس » و « دروزا » از معروف ترین گیاهان گوشتخوار جهان هستند . اما ، همه ی آنچه درباره ی آدم خوار بودن این گیاه شنیده اید ، شایعه است و حقیقت ندارد ! یکی از آن دو پیرمرد به پاچا می گوید که چند دقیقه پیش، بستگان او از آنجا عبور کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 19