مجله کودک 277 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 3

صدای شکفتن اسدا . . . شعبانی بهار آمد و باز جهان تازه تر شد درختان کوچه ، پر از بال و پر شد غمِ خانه ها را ، به شادی تکاندند ، به هر گوشه با دست نهالی نشاندند زمین و هوا شد پر از نعمه و بو زمین از بنفشه هوا ، از پرستو جوانه ، جوانه به هر شاخه ، جاری صدای شکفتن ، قناری ، قناری دوباره من و کوه من و باغ و صحرا من و کار و بازی من و شاپرکها .  مقدمه نوروز امروزه در کشور های گوناگون به عنوان جشن رسمی برگزار می شود . در بعضی کشور های دیگر هم با اینکه نوروز ، جشن رسمی آنها نیست ، اما همه ساله مردم زیادی اقدام به برگزاری آن می کنند . مثلاً در سوریه ، جشن نوروز در نزد کرد های سوریه برپا می شود و اعتبار و احترام ویژه ای دارد . کتاب در مجله این هفته ، به مناسبت مصادف شدن با روز های آخر سال ، شمار را با آداب و رسوم نوروز در چند کشور جهان آشنا می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 3