مجله کودک 277 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 15

کرد های عراق و ترکیه پایدار مانده است . اکنون نوروز در ترکیه تعطیل رسمی به شمار می آید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 15