مجله کودک 279 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 24

در همین لحظه در حالی که هانیش می خواهد ، جان پدربزرگ را بگیرد ناگهان . . . . گیییییششششششش . . . . . . . اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ . . . . . . . . . . . . . . حدود 5000 سال پیش در منطقه بین النهرین (منطقه ای باستانی بین دو رود دجله و فرات) نوعی خط رایج بود که شکل ظاهری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 24