مجله کودک 279 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 35

———خشک کردن ماهی در برابر نور آفتاب ، فعالیت مهم زنان اروس است . اقتصاد خانواده ها ، تا حد زیادی بر این مبنا قرار دارد . ———بیشتر عمر ساکنان این منطقه بر روی آب می گذرد . ماهیگیری یکی دیگر از مشاغل مردم اروس است . گوش های روباه مانند رادار نسبت به تغییرات صوتی در محیط حساس است . علاوه بر این بزرگ بودن گوش سبب خنک شدن حیوان در هوای گرم هم می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 35