مجله کودک 280 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 6

نقاش بهار محمود کیانوش نقّاش بهار آمد ، شادابی و شور آورد ؛ در خاکِ دل افسرده امیّد و سُرور آورد . vvv هرجا که نگاهی گرم در دیده ی سنگ انداخت ، بر چهره ی تاریکش نوری زد و رنگ انداخت . vvv - در 2 درجه ی سانتی گراد آب اقیانوس به سوی یخ زدن پیش می رود و بسیار سرد است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 6