مجله کودک 280 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 37

ساختند . سپیس ستون های مجسمه دار و طاق های مخصوص به بناها افزودند . این سبک به « باروک » مشهور شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 37