مجله کودک 281 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 21

شیری که شیر نبود ! براساس قصه ای از شل سیلوراستاین طراح : بابک قریب رنگ : به راد قریب قسمت اول مراحل مختلف پوشیدن لباس فضایی را در تصویر می بینید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 21