مجله کودک 282 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 5

ایشان در طول عمر پر بار خود با علوم گوناگونی سرو کار داشتند و در بسیاری از آن ها ، آثار گرانبهایی بر جای گذاشتند . اما در همان حال ، به مسایل بیرونی نیز تسلط زیادی داشتند و از سیاست های جاری در جهان به خوبی آگاه بودند . از همه بالاتر ،قلب حضرت امام (س) بود که مرکز نور الهی بود و ایشان با تکیه بر این منبع الهی ، به راحتی در سیما و لحن صحبت افراد ، اهداف و نیت آن ها را تشخیص می دادند . به حق باید گفت که حضرت امام از آن دسته انسان های کم نظیری بودند که در شخصیت گسترده ی خود ، عنصر های متضاد روحی را جای داده بودند . در اتم اکسیژن ، هشت الکترون بر گرد هسته می چرخند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 5