مجله کودک 282 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 16

غریبه و آشنا مریم پور ساعد/ روانشناس کودک عروسک های « باربی » امروزه در هر فروشگاه اسباب بازی به شکل ها و انواع مختلف وجود دارند . علاقه ی بچه ها خصوصاً دخترها ، به عروسک به دلیل عاطفه ی بیشتر آنهاست . دختر بچه ها ، به وسیله ی عروسک ، به همبازی خیالی دست پیدا می کنند که برای آن ها الگو نیز می باشد . از مهمترین نکات تربیتی در سن کودکی است . عروسک می تواند ، شخصیت دختران را شکل و حالت بدهد . متاسفانه ، عروسک های باربی ، روح و حالت غربی دارند که با فرهنگ ما بیگانه است . عروسک های دارا و سارا هم به خوبی نتوانسته اند جای خود را در بین بچه ها باز کنند که دلایل آن را باید در یک مطلب دیگر بنویسیم . در هر حال اگر بپذیریم که زنان و دختران در اعتلای فرهنگی یک کشور بسیار موثر هستند ، در آن هنگام است که عروسک های باربی را غریبه و ناآشنا با فرهنگ خود خواهیم یافت .  B مثل Babylonians (بابلی ها) یکی از اولین تمدن های بشری ، بیش از 6000 سال پیش در کناره ی رود دجله و فرات با نام تمدن بابل به وجود آمد . « نینوا » از شهر های مهم این تمدن بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 16