مجله کودک 283 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 2

شرح روی جلد بازی ردّ پاها روی جلد ، چند نوع ردّ پا می بینید که مربوط به 4 نوع کفش می باشد . در پشت جلد هم تصویر 6 جفت کفش رسم شده است . باتوجه به شکل ردّ پاها ، مشخص کنید هر ردّ پا مربوط به کدامیک از این کفش ها است . به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامة کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام « ره » — مدیر مسئول : مهدی ارگانی — سردبیران : افشین علاء- سیامک سرمدی — مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی — تصویرگر : محمدحسین صلواتیان — مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء — عکس : امیرمحمد لاجورد — حروفچین : نیر السادات والاتبار — امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 فرهنگنامه ی تصویری کودکان کتاب در مجله جلد ششم فهرست مطالب کتاب در مجله : — B مثل Bears (خرس ها) — B مثل Beaver (سگ آبی) — B مثل Bee (زنبور) — B مثل Beetle (سوسک) — B مثل Bicycle (دوچرخه) — B مثل Biology (زیست شناسی) — B مثل Birds (پرندگان) — . . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 2