مجله کودک 283 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 6

میخ و قلب محمّد کاظم مزینانی صندلی کهنه ای را در خیبان دیدم امروز نکته ی خیلی عجیب ناگهان فهمیدم امروز از دیگر انواع خرس ها ، خرس قهوه ای است که در اروپا ، آسیا و شمال آمریکا ساکن است . به این خرس ، خرس « کودیاک » هم گفته می شود . خرس قهوه ای ماده در هر زمستان دو یا سه فرزند به دنیا می آورد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 6