مجله کودک 286 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مسابقه ویژه [روی جلد ویژه ی خرداد] روی جلد ، تعدادی شمع می بینید که برای مراسم عزاداری تهیه شده است . اگر خوب دقت کنید ، متوجه می شویدکه دور بعضی از شمع های سفید ، روبان های مشکی زده شده است . قلم بردارید و این شمع ها را مشخص کنید . تا 2 هفته بعد از انتشار این شماره از مجله فرصت دارید تا پاسخ هایتان را ارسال کنید . حتما روی پاکت نامه بنویسید : "مربوط به مسابقه ی روی جلد (ویژه ی خرداد)" . * مدیر مسئول : مهدی ارگانی * سردبیران : افشین علاء - سیامک سرمدی * مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی * تصویرگر : محمد حسین صلواتیان * مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء * عکس : امیر محمد لاجوردی * حروفچین : نیرالسادات والاتبار * امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتو گرافی و چاپ : مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 فرهنگنامه ی تصویری کودکان کتاب در مجله جلد نهم فهرست مطالب کتاب در مجله * C مثل Cartoon (کارتون - نقاشی متحرک) *C مثل Castle (قلعه) * C مثل Cat (گربه) * C مثل Cave (غار) * C مثل Cantipedes (هزارپایان) * C مثل Central America (آمریکای مرکزی)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 2