مجله کودک 286 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند به جرات می توان گفت که ارز موفقیت حضرت امام (س) ، در برنامه ریزی دقیق و نظم و ترتیب ایشان بود . به طوری که حتی یک دقیقه از وقتشان نیز تلف نمی شد . تمام کار های ایشان به صورتی منظم ، سر ساعت انجام می گرفت ، هیچ عاملی ، چه طبیعی و چه اجتماعی ، نمی توانست در برنامه ی حضرت امام خللی وارد آورد . ایشان به این دلیل که به رعایت برنامه های خود در ساعت مقرر بسیار پایبند بودند ، توانستند درفقه ، عرفان ، کلام ، فلسفه ، تفسیر قرآن ، شعر و غیره متخصص شوند ، در همان حال ، حضرت امام هرگز از مسایل سیاسی غافل نبودند و آگاهی و تسلط کامل بر اوضاع سیاسی ایران داشتند . همچنین ایشان در شجاعت هم بی نظیر بودند ، در این مورد می فرمودند : در سال 1343 ، شبی که ساواک مرا دستگیر کرد و از قم به ترکیه فرستاد - بعد از سخنرانی مربوط به کاپیتولاسیون - من اطمینان پیدا کردم که می خواهند مرا بکشند . به همین دلیل ، خودم را امتحان کردم تا ببینم آیا می ترسم یا نه ، و دیدم که چنین نیست . با طراحی 9 تصویر پی در پی و نمایش سریع آن ، حس حرکت در نقاشی متحرک ایجاد می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 4