مجله کودک 286 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 23

گربه هنگام شکار ، کشش زیادی به اندام های حرکت خود می دهد ، هنگام شکار ، گربه از تمام توان بینایی و شنوایی خود استفاده می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 23