مجله کودک 286 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 24

و این داستان همچنان ادامه دارد . . . عضلات قوی گربه ، این حیوان را برای پرش و حرکت های سریع دویدن آماده نگه می دارد . زمان عکس العمل گربه در حرکت سریع بسیار کوتاه است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 24